Kvalitet


FR2000

Vi är certifierade enligt FR2000 (cert.nr. FR0740). FR2000 innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet. Som kund hos oss betyder det att du vet att vi har kontroll över vad vi håller på med. Dessutom arbetar vi på ett systematiskt sätt med att förbättra oss.


De grundläggande värderingarna I FR2000 genomsyrar hela företaget:

Nöjd kund
Affärsmässighet
Kompetenta och motiverade medarbetare

 

Systemet

FR2000 täcker in fyra huvudområden och bygger på följande standarder/regelverk:
Kvalitet: ISO 9001:2000
Miljö: ISO 14001:2004
Kompetens: SS 624070
Hälsa & Säkerhet: AFS 2001:1, SRVFS 2004:3

 

Dessutom säkrar det att vi uppfyller de medicinsktekniska kraven vi har att rätta oss efter:

Lagen (1993:584) om medicintekniska produkter.
Förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter
Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter (LVFS 2003:11)
Tandvårdslag SFS 1985:125
Förordning om statligt tandvårdsstöd SFS 2008:193

En organisation som uppfyller kraven i FR2000 får ett certifikat på detta. Rådet för FR2000 godkänner och utfärdar certifikatet efter granskning av en revisor som godkänts av Rådet. För att upprätthålla certifikatet fodras årliga revisioner.

 

Arbetsmiljöpolicy Vår verksamhet kännetecknas av högsta möjliga kvalitetstänkande...
 
Läs mer
Miljöpolicy Vi bygger förtroende genom en öppen dialog om vårt...
 
Läs mer
Kvalitetspolicy Med hantering av modern teknik utifrån våra spetsdelar...
 
Läs mer