Tillbaka till senaste nytt
Framtiden

Räds inte framtiden, den är här och vi med den

Tanken med mina inlägg är att göra nedslag i vår verklighet och vad jag tänker om den. Vår kår är otroligt olik. Från enmanslabb till storlabb. Dock står vi inför samma vardagliga frågor.

I många år har fruktan för vad som komma skall varit en ledstjärna i tandteknikerkåren. Inte utan anledning eftersom vi är mycket beroende av olika omvärldsfaktorer där försäkringssystemet är en av de största. Förändringar där kan hjälpa eller stjälpa oss. Det kan vi inte påverka. Dock finns det andra saker vi kan påverka. Till både vår och våra kunders fördel.

Det är dags att sätta sig i loket istället för att bara vara en passagerare. Vi måste ta kontroll över vår egen situation som tandtekniker. Är importen från Fjärranöstern ett hot? Är kvalitetssäkringskraven ett hot? Är de offentliga upphandlingarna ett hot? Det beror lite på hur man ser det. Man kan välja att se dem som hot eller möjligheter. Eller rättare sagt, man måste göra det senare.

Vi arbetar alla i branschen för samma gemensamma sak: En glad och frisk patient. Dock bidrar vi med olika delar i det pusslet.

Jag tänker ta upp dessa saker lite mer i detalj framöver utifrån min synvinkel, för de är otroligt viktiga att ta ställning till. Inte bara för oss tandtekniker, utan för alla inom tandvården. Det spelar ingen roll om vi arbetar ensamma eller på ett storlabb. Dessa frågor påverkar allas vår vardag.

Inte helt lätt att översätta till en vanlig teknikers vardag, men de är viktiga, och jag ska försöka.

 

/Mats Lindblom
mats@westdent.se